Marketing - 16. Historie reklamy, McDonald´s a Air-Bank

Historie reklamy, Význam slova reklama, Reklamní zprostředkovatelé

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz