Makroekonomie 2 - 22. Zaměstnanost (neoklasický model)

Zaměstnanost (neoklasický model) - odvození poptávky po práci (optimální počet najímaných pracovníků, mezní produkt práce, tržní poptávka po práci), odvození nabídky práce (substituční a důchodový efekt, zpětně zakřivená individuální nabídka práce, tržní nabídka práce), spojení poptávky a nabídky práce

1. část

Odvození poptávky po práci (optimální počet najímaných pracovníků, mezní produkt práce, tržní poptávka po práci)

Ke stažení:

2. část

Odvození nabídky práce (substituční a důchodový efekt, zpětně zakřivená individuální nabídka práce, tržní nabídka práce), spojení poptávky a nabídky práce

Ke stažení:

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz