Makroekonomie 2 - 23. Nezaměstnanost

Podstata nezaměstnanosti (kriteriální nezaměstnanost), ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, absolutní nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti - frikční, strukturální, cyklická, sezónní, Přirozená míra nezaměstnanosti, plná zaměstnanost, Okunův zákon, jev hystereze, William Henry Beveridge, Volné pracovní místo, Míra volných pracovních míst, Počet volných pracovních míst potřebných k zaměstnání všech paracovníků, Míra nezaměstnanosti, Beveridgeova křivka, Linie 45 stupňů

1. část

Podstata nezaměstnanosti (kriteriální nezaměstnanost), ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, absolutní nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti - frikční, strukturální, cyklická, sezónní

Ke stažení:

2. část

Přirozená míra nezaměstnanosti, plná zaměstnanost, Okunův zákon, jev hystereze

Ke stažení:

3. část

William Henry Beveridge, Volné pracovní místo, Míra volných pracovních míst, Počet volných pracovních míst potřebných k zaměstnání všech paracovníků, Míra nezaměstnanosti, Beveridgeova křivka, Linie 45 stupňů

4. část

Hospodářský cyklus (expanze, vrchol, recese - deprese, dno), Znázornění expanze a recese na Beveridgeově křivce s pomocí linie 45 stupňů

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz