Makroekonomie 2 - 27. Vyjádření měnových kurzů

Dvoustranný nominální kurz, dvoustranný reálný kurz, mnohostranný kurz, ERDI index - reálný kurz, nominální kurz, absolutní verze parity kupní síly, propojení reálného kurzu a parity kupní síly, podhodnocená měna, nadhodnocená měna, domácí cenová hladina, zahraniční cenová hladina

1. část

Dvoustranný nominální kurz, dvoustranný reálný kurz, mnohostranný kurz

2. část

ERDI index - reálný kurz, nominální kurz, absolutní verze parity kupní síly, propojení reálného kurzu a parity kupní síly, podhodnocená měna, nadhodnocená měna, domácí cenová hladina, zahraniční cenová hladina

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz