Makroekonomie 2 - 32. Dlouhodobý růst, problémy a zdroje, produkční funkce

Krátkodobý a dlouhodobý růst, Agregátní produkční funkce, Multifaktorová produktivita, Zdroje růstu, Růstové účetnictví, Rovnice růstového účetnictví, Bludný kruh nerozvinutosti

1. část

Krátkodobý a dlouhodobý růst, Agregátní produkční funkce, Multifaktorová produktivita, Zdroje růstu

2. část

Růstové účetnictví, Rovnice růstového účetnictví, Bludný kruh nerozvinutosti

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz