Matematika - Matice - Inverzní matice 2x2 (úvod + příklad)

Inverzní matice 2x2, Vzorec pro výpočet, Determinant, Adjungovaná matice

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz