Matematika - Matice - Inverzní matice 2x2, jednotková matice a zkouška

Vysvětlení pojmu jednotková matice, Zkouška správnosti výpočtu inverzní matice pomocí jednotkové matice

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz