Makroekonomie 1 - 25. Mezinárodní obchod a obchodní politika

Teorie absolutních výhod, teorie komparativních výhod, směnný poměr, hranice produkčních možností, volný obchod a nástroje protekcionismu, grafické zobrazení volného obchodu, přebytek výrobce a spotřebitele, výhody volného obchodu, clo a jeho grafické zobrazení, ztráta z uvalení cla, kvóta a její grafické zobrazení, ztráta ze zavedení kvóty

1. část

Teorie absolutních výhod, teorie komparativních výhod, směnný poměr, hranice produkčních možností

2. část

Volný obchod a nástroje protekcionismu, grafické zobrazení volného obchodu, přebytek výrobce a spotřebitele, výhody volného obchodu

3. část

Clo a jeho grafické zobrazení, ztráta z uvalení cla

4. část

Kvóta a její grafické zobrazení, ztráta ze zavedení kvóty

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz