Matematika - Středoškolská matematika - Číselné obory 4 - Věty o přirozených číslech

Věty o přirozených číslech, Věta o uzavřenosti, Věta o asociativnosti, Věta o komutativnosti, Věta o neutrálnosti, Věta o distributivnosti

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz