Účetnictví - 17. Rozvahové změny: Počáteční a konečná rozvaha

V podniku se nesestavuje pouze jedna rozvaha. Z hlediska doby sestavení rozeznáváme počáteční a konečnou rozvahu. Počáteční se sestavuje na začátku účetního období a konečná na konci účetního období. Účetní období může začínat 1.1. určitého roku a trvat do 31.12. daného roku, ale není to podmínkou. Tyto dvě rozvahy nejsou ale stejné. Proč? Na to se podíváme.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz