Účetnictví - 18. Rozvahové změny: Rozvahové změny

Už jsme mluvili o tom, že rozvaha má aktiva a pasiva (tedy levou a pravou stranu). Vždy musí platit vztah, že aktiva se rovnají pasivům? Proč? Protože každá účetní operace (např. nákup zboží) se projeví v rozvaze tak, že i po zaúčtování této operace se budou aktiva rovnat pasivům. Možná to nyní zní zvláštně, ale v přednášce uvidíte, jak je to jednoduché. Ukážeme si, jaké typy účetních operací existují. Hned pochopíte, že žádná z těchto změn aktiv a pasiv nemůže ovlivnit vztah, kdy se aktiva rovnají pasivům.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz