Účetnictví - 20. Rozvahové změny: Vztah konečné a počáteční rozvahy, operace na účtech

Je důležité, abychom pochopili, jaký je vztah mezi počáteční a konečnou rozvahou. Pojítkem mezi nimi jsou účetní operace, které se promítají na aktivní a pasivní účty. Vezmeme tedy stavy z počáteční rozvahy a ty zaneseme na jednotlivé aktivní a pasivní účty jako počáteční stavy účtů. Poté se dějí různé účetní operace, které mění stavy na účtech. Poté účty uzavřeme a konečné zůstatky přeneseme do konečné rozvahy. A vždy u každé rozvahy (počáteční i konečné) musí platit, že aktiva se rovnají pasivům.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz