Účetnictví - 21. Rozvahové změny: Výsledek hospodaření

Když budete procházet položky rozvahy jednu po druhé, tak najednou narazíte na zajímavou položku. A tou je zisk. My bychom mohli psát do rozvahy spíše výsledek hospodaření, protože firma nemusí vždy dosáhnout zisku. Může dosáhnout také ztráty nebo nulového zisku. Výsledek hospodaření se vždy počítá jako výnosy mínus náklady. A podle toho, co je větší, vyjde buď zisk, ztráta nebo nulový zisk (pokud se výnosy rovnají nákladům).

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz