Účetnictví - 45. Odpisy: Odpisy, výkonové odpisy

Pojďme si říci, co to jsou odpisy. Odpisy slouží k vyjádření skutečné hodnoty majetku, která se postupem času snižuje. Odpisy se dávají do nákladů. A jestli si vzpomínáte na základní pravidlo účetnictví, že náklady vždy přiřazujeme k výnosům, tak i odpisy (což je náklad) budou nějak s výnosy provázané. A to si ukážeme na tzv. výkonových odpisech.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz