Účetnictví - 55. Odpisy: Účtování odpisů

Už znáte všechny možné principy ohledně odpisů. Pojďme se podívat na účtování. Objeví se nám tady nový pojem resp. účet. Má název oprávky. Oprávky jsou účet, na kterém evidujeme odpisy. To znamená, že oprávky jsou nasčítané odpisy, nic víc. Každý rok nám na tento účet přibude částka, kterou odepíšeme. Podívejme se spolu na příklad, kdy nakoupíme na fakturu stroj a budeme ho postupně odepisovat. Uvidíte, jakých účtů se odpisování dotýká.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz