Účetnictví - 59. Dohadné položky a nedobytné pohl.: DPA (menší odhad než realita)

V názvu vidíme slovo „dohadná“. To znamená, že budeme něco odhadovat. My se budeme zabývat situací, kdy se naše firemní auto srazilo s firemním autem jiné firmy a vznikla škoda. Jsme pojištěni, takže určitou výši zaplatí pojišťovna. Víme tedy, že v daném roce budeme mít výnos – máme nárok na peníze od pojišťovny. Jenže se může stát, že pojišťovna nám do konce účetní období nezaplatí a my ani nevíme, kolik nám pojišťovna ze škody uhradí – celou škodu nebo jenom část? Takže musíme hodnotu výnosu odhadnout. A protože je to odhad, tak se tomu říká dohadná položka. Vše si nakreslíme a podrobně vysvětlíme.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz