Účetnictví - 65. Dohadné položky a nedobytné pohl.: nedobytné pohledávky (menší odhad než realita)

Pojďme opustit téma dohadných položek aktivních a pasivních. Pusťme se do nedobytných pohledávek. Začneme situací, kdy máme náš odhad nedobytné pohledávky menší než je realita. Opět nic složitého. Dali jsme do nákladů méně, než jsme měli. Tak náklady další účetní období upravíme a dodáme tam zbylou částku. Jen to vše „proúčtujeme“ přes účet opravné položky k pohledávkám. Co se tím myslí, tak to uvidíte názorně ve videu.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz