Účetnictví - 72. Daně: Účetní zisk a základ daně

Účetní zisk a základ daně nejsou shodné pojmy. Je mezi nimi určitý rozdíl a ten je způsoben daňově neuznatelnými náklady. Je to jako kdyby stát říkal „tyto speciální náklady jsi do svých nákladů zahrnul, ale podle nás by tam být měly. Tak je vyndej, aby sis nesnižoval částku, ze které se počítá daň.“. Když to uděláme, tak se dostaneme k základu daně neboli daňovému zisku. Z toho poté vypočteme daň.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz