Účetnictví - 75. Daně: Propojení účetnictví a daní

Už jsme se zmiňovali, že účetnictví je s daňovou problematikou úzce provázané. V této přednášce zopakujeme celý postup, jak jsme se od výnosů a nákladů dostali k čistému zisku. Krásně na tom uvidíte, že účetnictví nemůže bez daní zjistit čistý zisk. Na druhou stranu, daňové problematika potřebuje pro výpočet daně vstupy z účetnictví. Není tedy možné účetnictví a daně od sebe oddělovat.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz