Makroekonomie 2 - 42. MP křivka (pravidlo měnové politiky), Odvození agregátní poptávky pomocí MP křivky

Odvození MP křivky, Pravidlo měnové politiky, Reálná úroková míra, Inflace, Centrální banka a cílování inflace, Poloha MP křivky, Sklon MP křivky, MP křivka a produkční mezera, Posun MP křivky, Reakční funkce centrální banky, Odvození agregátní poptávky pomocí MP křivky, Agregátní poptávka s inflací

1. část

Odvození MP křivky, Pravidlo měnové politiky, Reálná úroková míra, Inflace, Centrální banka a cílování inflace

2. část

Poloha MP křivky, Sklon MP křivky

3. část

MP křivka a produkční mezera, Posun MP křivky, Reakční funkce centrální banky

4. část

Odvození agregátní poptávky pomocí MP křivky, Agregátní poptávka s inflací

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz