Účetnictví - 102. Konsolidace: Goodwill

V předchozích přednáškách jsme předpokládali situaci, kdy vlastní kapitál (základní kapitál + zisk) byl u dceřiného podniku 10 a mateřský podnik za těchto 10 dceřiný podnik koupil. Může se ale stát, že mateřský podnik koupí dceřiný za více než je těchto 10. V tom případě hodnota nad těchto 10 je označována jako tzv. goodwill.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz