Účetnictví - 106. Využití informací z účetnictví: Proč se nepoužívá účelový výsledovka

Říkali jsme si, že účelová výsledovka je lepší pro manažery a pro rozhodování v podniku. Přesto ale většina podniků v České i Slovenské republice dělá druhovou výsledovku. Proč? Jedním z důvodu je to, že lidé neznají účelové členění. Dalším důvodem je, že druhová výsledovka je pohodlnější a jednodušší a lidé se s ní prostě nechtějí dělat.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz