Makroekonomie 1 - 12. Ekonomický růst

Rozdíl mezi hospodářským cyklem a ekonomickým růstem, Ekonomický růst graficky (LAS a SAS), Zdroje ekonomického růstu (extenzivní růst a intezivní růst), Měření ekonomického růstu - ekonomický růst, míra ekonomického růstu, ekonomický růst na hlavu, Hranice produkčních možností (PPF), graf, ekonomický růst a PPF, Problémy ekonomického růstu - bariéry ekonomického růstu a bludný kruh nerozvinutosti

1. část

Rozdíl mezi hospodářským cyklem a ekonomickým růstem, Ekonomický růst graficky (LAS a SAS), Zdroje ekonomického růstu (extenzivní růst a intezivní růst)

2. část

Měření ekonomického růstu - ekonomický růst, míra ekonomického růstu, ekonomický růst na hlavu

3. část

Hranice produkčních možností (PPF), graf, ekonomický růst a PPF

4. část

Problémy ekonomického růstu - bariéry ekonomického růstu a bludný kruh nerozvinutosti

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz