Účetnictví - 110. Právní rámec účetnictví: Placení daní

Asi nás nepřekvapí, že legislativa v oblasti daní existuje proto, aby firmy postupovaly podle stejných principů, když chtějí stanovit základ daně. Rozeznáváme také dva druhy účetnictví. Finanční a daňové. Na základě zákona o účetnictví řešíme finanční účetnictví. Pokud ale na finanční účetnictví aplikujeme ještě i daňové zákony, tak již řešíme daňové účetnictví. Účetnictví a daně jsou velice úzce provázané.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz